Политика за поверителност на личните данни съгласно Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR)

I. Задължителна информация за правата на лицата, съгласно европейския регламент за защита на личните данни ( GDPR )

Обща информация за регламента

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – (EU) 2016/679), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да установи единна рамка за регулиране на събирането, обработката и администрирането на данни за физически лица от Европейския Съюз.

САРА ПЕН 2017 ЕООД , като администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, отговаря на всички изисквания на регламента, като събира минимално необходимите данни за физически лица, които са нужни за предоставяне на услугата. Тези данни се обработват и съхраняват съгласно установените от Регламента ръководни принципи – отговорно, технически и процедурно обезпечено и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: САРА ПЕН 2017 ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр.ПЛОВДИВ, Бул. България 4
 3. Данни за кореспонденция: office@techmag.bg , тел: +359877859717
 4. Дружеството САРА ПЕН 2017 ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: 204957060 ДДС номер: BG204956070
 5. САРА ПЕН 2017 ЕООД е регистриран администратор на лични данни.
 6. Надзорни органи:

1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: Джанер Себайтин Челик.
Управител на договор за управление към САРА ПЕН 2017 ЕООД .
Седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, Бул. България 4

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

САРА ПЕН 2017 ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, относно защитата на лични данни, които персонализират и / или идентифицират граждани на европейския съюз.

Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни съглсно GDPR

САРА ПЕН 2017 ЕООД събира и обработва лични данни във връзка с предоставянето на следните свои основни услуги: продажба на техника и сключване на договори с дружеството на основание Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент.
 2. Изпълнение на задълженията на САРА ПЕН 2017 ЕООД по договор с Вас.
 3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо САРА ПЕН 2017 ЕООД .
 4. За целите на легитимния интерес на САРА ПЕН 2017 ЕООД .

САРА ПЕН 2017 ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, САРА ПЕН 2017 ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

САРА ПЕН 2017 ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите хостинг и други услуги, за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 1. За създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.
 2. За индивидуализация на страна по договор с САРА ПЕН 2017 ЕООД съгласно общите условия, публикуванина http://techmag.bg/общи-условия
 3. За покана за регистрация на участник в събитие, организирано от САРА ПЕН 2017 ЕООД .
 4. За целите на счетоводството на САРА ПЕН 2017 ЕООД .
 5. За вътрешни статистически цели.
 6. За поддържане и обезпечаване на високо ниво на информационна сигурност.
 7. За обезпечаване на изпълнението по договор, по който страна е САРА ПЕН 2017 ЕООД .
 8. За изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на обслужването, нови и / или по-производителни абонаментни планове / услуги, security бюлетини и др.
 9. За подобряване и индивидуализиране на предлаганите от САРА ПЕН 2017 ЕООД .
  услуги чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.
 10. За предоставяне на техническа поддръжка чрез тикет система или кол център.

САРА ПЕН 2017 ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. Прозрачност, добросъвестност и законосъобразност.
 2. Съотносителност с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
 3. Точност и актуалност на данните;
 4. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
 5. Цялостност и поверителност на обработването.
 6. Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, САРА ПЕН 2017 ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове операции с лични данни:

 1. Регистрация на потребител в уебсайта– целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната / избраната услуга и да даде възможност на регистрирания потребител сам да управлява своите услуги, през създадения административен панел . Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 2. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.
 3. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, променени / надвишени параметри, изтичащи услуги, отворени проформи в падеж и др. съгласно договора за предоставяне на услугата.
 4. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

САРА ПЕН 2017 ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
 2. Цел, за която се събират данните:
 • Регистрация на потребител;
 • Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между САРА ПЕН 2017 ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между САРА ПЕН 2017 ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Други данни, които САРА ПЕН 2017 ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, САРА ПЕН 2017 ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна.

До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание: Осъществяване на легитимните интереси на администратора;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между САРА ПЕН 2017 ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

САРА ПЕН 2017 ЕООД НЕ събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от САРА ПЕН 2017 ЕООД от лицата, за които се отнасят.

САРА ПЕН 2017 ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

САРА ПЕН 2017 ЕООД не предоставя вашите данни на трети лица без изрично вашо съгласие.

Срок на съхранение на личните Ви данни

САРА ПЕН 2017 ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Ние полагаме необходимите грижи да се изтрие и унищожи информацията, без ненужно забавяне.

САРА ПЕН 2017 ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

САРА ПЕН 2017 ЕООД не предава вашите данни и ще Ви предупреди и събере нужното съгласие (ако такова не е надлежно събрано), ако има намерение да предаде ваши данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от САРА ПЕН 2017 ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Вие имате право по всяко време да изискате и получите от САРА ПЕН 2017 ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

САРА ПЕН 2017 ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но САРА ПЕН 2017 ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до САРА ПЕН 2017 ЕООД

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от САРА ПЕН 2017 ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а САРА ПЕН 2017 ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо САРА ПЕН 2017 ЕООД ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

САРА ПЕН 2017 ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на офииални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до САРА ПЕН 2017 ЕООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

САРА ПЕН 2017 ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от САРА ПЕН 2017 ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на САРА ПЕН 2017 ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.

САРА ПЕН 2017 ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на САРА ПЕН 2017 ЕООД директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от САРА ПЕН 2017 ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от САРА ПЕН 2017 ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. САРА ПЕН 2017 ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от САРА ПЕН 2017 ЕООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако САРА ПЕН 2017 ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

САРА ПЕН 2017 ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Когато възлагате на САРА ПЕН 2017 ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, САРА ПЕН 11 ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

В тези случаи САРА ПЕН 2017 ЕООД действа единствено по Ваша инструкция (Вие се явявате ползвател на услугата) и възможността на САРА ПЕН 2017 ЕООД да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате (съхранявате в хостинг услугата предоставена от САРА ПЕН 2017 ЕООД ) е ограничена.

САРА ПЕН 2017 ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да заредите (качите, up-load-нете) в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай САРА ПЕН 2017 ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на САРА ПЕН 2017 ЕООД в този случай се ограничава до:

1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия

и

2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на САРА ПЕН 2017 ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа.

Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

администратор на лични данни по Общия регламент за защита на данните и няма свързаните с него отговорности съгласно законодателството на ЕС. САРА ПЕН 2017 ЕООД отговаря само за предоставената услуга и следва да се разглежда само като обработващ, от името на своите клиенти, данни за всяка клиентска информация, съдържаща лична информация, която е предмет на изискванията от GDPR.

Клиентът е администраторът на данни съгласно Регламента за всички клиентски данни, съдържащи лична информация, което означава, че тази страна контролира начина, по който се събират и използват тези лични данни, както и определянето на целите и средствата за обработка на такива лични данни.

САРА ПЕН 2017 ЕООД не носи отговорност за съдържанието на личните данни, съдържащи се в клиентските данни или друга информация, съхранявана на сървърите си, по преценка на клиента, нито САРА ПЕН 2017 ЕООД е отговорен за начина, по който клиентът събира, обработва, разпространява или по друг начин обработва такава лична информация.